admin 发表于 2016-6-30 18:17:10

2016-15 《红楼梦(二)》邮票小型张原地首日封

取自第十七回,元宵节元妃省亲归来,骨肉相见,千言万语,化作辛酸泪。宝玉见了阔别七年的大姐,洒泪痛诉思念情,牵衣顿足不让走。

新浪微博评论 发表于 2016-7-1 15:30:22

邮票是以前的好看!小鸟是红耳鹎?真肥,[心][心]。
                        新浪微博评论:AK__AK
页: [1]
查看完整版本: 2016-15 《红楼梦(二)》邮票小型张原地首日封